Visie

Visie

Nu de uitbreiding van Langeraar grotendeels een feit is, is de aanleg van het nieuwe landgoed “Landgoed Langeraar” begonnen. Initiatiefnemer en eigenaar van het Landgoed Jos Droogh heeft het plan verder laten uitwerken door landschapsarchitect Floris Bouwman van bureau B4o  (http://www.b4o.nl/) en heeft loonbedrijf J. van Vliet opdracht te geven  de vorm, waterpartijen, kavels en de situering van de begroeiing aan te leggen.

Het landgoed dient als recreatief uitloopgebied voor heel Langeraar en zorgt tevens voor een fraaie dorpsrand passend bij het Landschap. Op het Landgoed worden onder andere een boomgaard, voedselbos, bloemrijkgrasland en verschillende waterpartijen gerealiseerd. Deze natuurontwikkeling zorgt voor een rijke biodiversiteit. Initiatiefnemer is nog op zoek naar een imker om ook de bijenpopulatie te ondersteunen.

Het grootste deel van de totale oppervlakte wordt openbaar gebied. Door de velden wordt een wandelroute aangelegd waardoor alle gedeeltes van het landgoed beleefd kunnen worden. Op verschillende plaatsen worden bruggetjes gemaakt. Binnen het gebied worden 5 bouwplots uitgegeven. In het gehele gebied mogen maximaal 13 landhuizen gerealiseerd worden. Hiertoe worden bouwrijpe kavels verkocht.

Logo van Bastet
Logo van Drooghsteen
06-1090 8119
info@drooghsteen.nl